Publicatie

ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie - Peter van 't Riet - 2008
Lectorale rede

Samenvatting
In zijn lectorale rede over ICT-bewustzijn en onderwijsinnovatie behandelt Peter van 't Riet de relatie tussen ICT en onderwijs vanuit innovatieperspectief. Na enkele beschouwingen over innovatie, ICT, onderwijs en ICT, en onderwijsinnovatie stelt de auteur de vraag aan de orde in hoeverre ICT-bewustzijn een kritische succesfactor is om tot onderwijsinnovatie te komen en aan welke gedragingen van docenten, managers en bestuurders ICT-bewustzijn valt af te lezen.

In het boekje komen veel onderwerpen aan de orde, zoals doelen en soorten van innovatie, ontwikkelingen in de ICT, het door Peter van't Riet opgestelde ICT-bedrijfsmodel, ICT op het micro-, meso- en macroniveau van het onderwijs, succesfactoren voor onderwijsinnovatie, de rol van docenten, lopende en opkomende onderwijsinnovatie met ICT en gedrag van docenten, managers en bestuurders waaruit ICT-bewustzijn kan blijken.

U kunt de rede downloaden door op de titel hieronder te klikken.