Onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen - Peter van 't Riet - 2009
Gezien vanuit het perspectief van senior-verantwoordelijken voor de roostering en het informatiemanagement

In het voorjaar van 2009 deed Peter van 't Riet een onderzoek bij acht hogescholen naar knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen. Een samenvatting van het eindrapport en het eindrapport vind je hieronder.

Samenvatting
Alle grote en middelgrote hogescholen in Nederland zijn ontstaan in fusieprocessen die begonnen in de jaren '80 van de vorige eeuw. Aanvankelijk lag de nadruk op integratie van de gefuseerde instellingen op bestuurlijk niveau, maar sinds de jaren '90 zijn er veel reorganisaties doorgevoerd om de organisatie te verplatten en de ondersteunende processen te centraliseren. Desondanks doen zich nog veel knelpunten voor in de keten van planning en roostering.

Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van deze knelpunten heeft Peter van 't Riet een knelpuntenonderzoek gedaan op de plannings- en roosteringsketen van vier grote en vier middelgrote hogescholen. Het onderzoek werd mede-gefinancierd door het Coördinerend Overleg Managers IT in het HBO (COMIT).

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het door Peter van 't Riet ontwikkelde ICT-bedrijfsmodel en van een lijst van tien planningsprocessen die input voor het rooster kunnen leveren. Zijn bevindingen waren dat de situatie rond planning en roostering binnen de onderzochte hogescholen kritisch was. Knelpunten deden zich veelvuldig voor in de belangrijkste planningsprocessen zoals onderwijsplanning, personeelsplanning en ruimteplanning, maar ook in het roosterproces zelf, alsmede in de aansturing door bestuur en management, in de organisatie en bedrijfscultuur van de onderwijsafdelingen, en last but not least in de informatiearchitectuur en het applicatielandschap. De conclusies van het onderzoek zijn gevalideerd eerst in een bijeenkomst van COMIT, later in diverse andere bijeenkomsten met functionarissen uit het hoger onderwijs. Het onderzoeksrapport sluit af met de formulering van een twaalftal aanbevelingen en enkele suggesties voor vervolgonderzoek.

Je kunt het rapport hieronder te downloaden door op de titel ervan te klikken.

Onderzoeksverslag Planning en Roostering van de hogescholen - Verslag van een onderzoek gedaan door Peter van 't Riet in 2009 bij acht grote en middelgrote hogescholen naar de knelpunten in hun keten van plannings- en roosteringsprocessen.