Artikel

Hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur - Rolf Bruins & Peter van 't Riet - 2010
IT-governance aan Nederlandse hogescholen komt langzaam op gang

Rolf Bruins en Peter van ’t Riet publiceerden in de Automatisering Gids van 25 juni 2010 een artikel over de IT-governance in het Nederlandse hoger onderwijs onder bovenstaande titel. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek naar IT-governance dat Rolf bij 10 grote hogescholen heeft uitgevoerd.

Het artikel behandelt het gebrek aan IT-regie waar veel hogeronderwijsinstellingen last van hebben vooral door het ontbreken van een echte CIO-functie. Veel CIO-taken worden wel uitgevoerd maar zijn versnipperd over diverse functionarissen en meestal zonder de bijbehorende mandatering. Gevolg is dat ICT maar mondjesmaat een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de strategische doelstellingen van de instellingen. Er valt op dit terrein dus nog een wereld te winnen voor bestuur en management.

Hoger onderwijs ontbeert ICT-regie - Rolf Bruins en Peter van 't Riet. In: Automatisering Gids 25 juni 2010.