Artikelen

Stevige regie vereist - Rolf Bruins en Peter van 't Riet - 2010
Artikel in: Hoger Onderwijs Management december 2010, p. 22-24

ICT zou binnen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland een strategische succesfactor moeten zijn. Dit vraagt wel om centrale IT-regie, ook wel "IT Governance" genoemd. Deze regie ontbreekt echter binnen veel hogescholen. Hierdoor laten instellingen kansen liggen. In de praktijk beperkt IT-regie zich voornamelijk tot het efficiencyvraagstuk.

In dit artikel beschrijven de auteurs nut en noodzaak van een krachtige IT-regie in het hoger onderwijs om te komen tot standaardisatie van processen en onderwijsinformatie terwille van efficiency en effectiviteit. Hieronder kun je het artikel downloaden.

Stevige regie vereist - Artikel Rolf Bruins en Peter van 't Riet in Hoger Onderwijs Management december 2010 pag. 22-24.