Artikel

Hoe ICT het CGO kan ondersteunen - Gert-Jan Los en Peter van 't Riet - 2011
Artikel gepubliceerd op de website www.licto.nl (oktober 2011)

Competentiegericht onderwijs (CGO) is al geruime tijd een bekend verschijnsel in het hoger beroepsonderwijs. Veel HBO-instellingen willen het proces naar competentiegericht onderwijs in goede banen leiden, maar de mogelijkheden komen niet altijd voldoende uit de verf. In dit artikel bespreken we de rol die ICT-toepassingen kunnen spelen ter ondersteuning van competentiegericht onderwijs.

Het artikel bevat een verkenning als voorbereidiing voor een nader onderzoek naar de wijze waarop ICT CGO kan ondersteunen. Het artikel is hieronder te downloaden. 

Hoe ICT het CGO kan ondersteunen - Artikel van Gert-Jan Los & Peter van 't Riet gepubliceerd op de website www.licto.nl, oktober 2011.