Artikelen

Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs - Peter van 't Riet - 2011

Het onderwijs verandert in snel tempo onder invloed van ICT. De mogelijkheden die ICT voor het onderwijs biedt zijn echter zo talrijk, dat scholen, opleidingen, faculteiten en instellingen beleidskeuzes zullen moeten maken. Welke beleidsinstrumenten zijn er om dat op een verantwoorde wijze te kunnen doen?

In dit artikel beschrijft Peter van 't Riet welke veranderingen het onderwijs ondergaat door ICT, zowel vakinhoudelijk en didactisch gebied op het microniveau, als programmatisch op het mesoniveau. Vervolgens bespreekt hij een aantal beleidsinstrumenten die onderwijsbestuurders en onderwijsmanagers kunnen gebruiken om beleid op dit gebied te formuleren en te implementeren. Achtereenvolgens worden besproken:

  • het lagenmodel van het onderwijs;
  • enkele modellen voor innovatief informatiebeleid;
  • het ICT-bedrijfsmodel van Van 't Riet (2008);
  • het model Vier in Balans van Kennisnet;
  • de ICT-Kennisbasis van ADEF.

Dit artikel is gebaseerd op een presentatie die Peter van 't Riet in de periode 2009 tot 2011 heeft gegeven op diverse onderwijsconferenties en managementbijeenkomsten. Het is hieronder te downloaden.

Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs - Artikel van Peter van 't Riet over beleidsinstrumenten die onderwijsbestuurders en - managers kunnen gebruiken om beleid voor ICT en onderwijs te formuleren en te implementeren.