Brochure

Standaardisering voor flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs - Peter van 't Riet en Peter den Boer - 2011

Deze brochure behandelt de mogelijkheden van standaardisering van het onderwijs ten behoeve van flexibilisering in het MBO. Eerst wordt ingegaan op redenen om te flexibiliserende. Vervolgens op mogelijke standaarden voor de programmering en organisatie van het onderwijs als mede de kwaliteit van het onderwijs.

Deze brochure, die hieronder is te downloaden, werd geschreven door Peter van 't Riet en Peter den Boer in het kader van het ELEO-project dat van 2009 tot 2011 gedraaid heeft bij ROC Aventus (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), ROC De Leijgraaf (Oost-Branbant), ROC Eindhoven (Eindhoven) en ROC Twente (Enschede). De mogelijkheden die deze brochure beschrijft, zijn in het kader van dit project vooral naar voren gekomen. De brochure eindigt met een overzicht van de onderwijsstandaarden van ROC Aventus.

Standaardisering voor flexibilisering van MBO - Brochure van Peter van 't Riet en Peter den Boer in het kader van het ELEO-project bij ROC Aventus, ROC De Leijgraaf, ROC Eindhoven en ROC Twente.