Onderzoeksrapport

Onderzoeksrapport De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2012

Inge Strijker en Peter van 't Riet deden onderzoek naar de ontwikkeling van een meetschaal voor het actuele ICT-gebruik van docenten. Zij ontwikkelden daarvoor de LICTO-schaal die een totaal beeld geeft van het ICT-gebruik van docenten, maar ook subscores levert voor een aantal kenmerken van dit ICT-gebruik.

In het onderzoeksverslag wordt nauwkeurig uiteen gezet hoe de LICTO-schaal tot stand is gekomen en actueel gehouden kan worden. Er zijn subscore te berekenen voor ICT-gebruik bij de didactische uitvoering (het lesgeven) en de didactische organisatie (alle docentwerkzaamheden om het lesgeven heen). Verder zijn er subscores met betrekking tot het gebruik van digitale informatie, het gebruik van eenvoudige software en het gebruik van geavanceerde software.

Het onderzoek heeft een betrouwbare en valide vragenlijst opgeleverd, die gebruikt kan worden voor verder onderzoek op het gebied van ICT-gebruik van docenten. Het onderzoeksverslag kan hieronder gedownload worden.

Onderzoeksverslag De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docen - Onderzoeksverslag van Inge Strijker en Peter van 't Riet over de ontwikkeling van de LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten (2012)