Home

Het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie was van medio 2007 tot eind 2011 een onderzoeksgroep van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Het lectoraat stond onder leiding van lector Dr. S.P. (Peter) van 't Riet en zocht antwoorden op de vraag hoe ICT-toepassingen kunnen bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs, speciaal de organisatie van het onderwijs.

Het lectoraat deed, zelfstandig of samen met partners, onderzoek naar diverse zaken zoals:

 • Het ICT-gebruik van docenten,
 • Het gebruik van Virtual Reality in het onderwijs,
 • ICT voor competentieleren,
 • Standaardisatie van onderwijsinformatie,
 • Onderwijslogistiek,
 • ICT en ketenintegratie in het onderwijs,
 • IT-governance in het hoger onderwijs.

Met zijn onderzoek, publicaties, presentaties, masterclasses en advisering heeft het lectoraat bijgedragen aan:

 • kennisontwikkeling over onderwijsvernieuwing met behulp van ICT,
 • curriculumontwikkeling van opleidingen binnen en buiten Windesheim,
 • professionalisering van docenten en ondersteunend personeel,
 • verbetering van de bedrijfsprocessen in het HBO en MBO,
 • kennisuitwisseling met andere onderwijs- en ondersteuningsinstellingen en bedrijven.

Op deze website tref je de producten aan die de deelnemers aan het lectoraat in en soms na de lectoraatsperiode hebben geleverd. In de jaarverslagen kun je alle activiteiten die het lectoraat in de lectoraatsperiode verrichtte, nalezen. Wil je kennis nemen van de filosofie van waaruit het lectoraat gewerkt heeft, lees dan het interview dat de lector in maart 2011 gaf aan Surfspace, de ICT-en-onderwijswebsite van SURFfoundation.