Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat heeft van medio 2007 tot eind 2011 bestaan uit medewerkers van Windesheim en Stenden Hogeschool die samen met de lector de doelstellingen van het lectoraat trachtten te realiseren. Zij verrichtten allen onderzoek om kennis over ICT en onderwijsinnovatie te ontwikkelen en leverden daarnaast waar mogelijk een bijdrage aan curriculumontwikkeling en kennisdisseminatie. De kenniskring bestond van 2009 tot 2011 uit onderstaande personen.

F. (Frank) Boterenbrood MSc - Informatiearchitectuur en standaardisatie in het onderwijs

Drs. R. (Rolf) Bruins - IT-governance in het onderwijs

Drs. G.J.C. Los - ICT voor competentieleren

Drs. I.A. (Inge) Strijker - Ketenintegratie en ICT-gebruik in het onderwijs

Dr. W. (Wim) Trooster - Afstandsleren en virtuele werelden in het onderwijs

Profiel voor lidmaatschap van de kenniskring - Peter van 't Riet - 2007
Om lid van de kenniskring ICT en Onderwijsinnovatie te kunnen worden moesten medewerkers aan het volgende profiel te voldoen:

Werkwijze kenniskring - Peter van 't Riet - 2007
De kenniskring functioneerde op de volgende wijze: