ICT voor competentieleren

In 2011 deden Gert-Jan Los en Peter van 't Riet onderzoek naar de ICT-ondersteuning voor competentiegericht onderwijs (CGO) in het HBO en MBO.

In het eerste deel van het onderzoek werd met behulp van een model van kernelementen van CGO, overgenomen van de Onderwijsraad, verkend welke bijdrage verschillende soorten ICT-systemen aan deze kernelementen kunnen leveren. Daaraan werd een artikel gewijd dat gepubliceerd werd op deze website en via de nieuwsbrief van het lectoraat. 

In het tweede deel van het onderzoek werd een multi-case study verricht bij vier opleidingen in HBO en MBO die competentiegericht onderwijs verzorgen. Het onderzoeksrapport daarover levert een interessant beeld van de wijze waarop ICT het CGO in deze vier opleidingen ondersteunt. Ook bevat het veel vragen voor verder onderzoek op dit gebied.

Hieronder kun je beide documenten downloaden.


Hoe ICT het CGO kan ondersteunen - Artikel van Gert-Jan Los & Peter van 't Riet gepubliceerd op de website www.licto.nl, oktober 2011.

Onderzoeksverslag ICT voor Competentiegericht onderwijs - Een praktijkverkennende multi-case study door Gert-Jan Los en Peter van 't Riet, lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim Zwolle, 2012