Lector

Dr. S.P. (Peter) van 't Riet

Peter van 't Riet werd geboren in 1948. Hij studeerde wiskunde en psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren '70 was hij wiskundeleraar aan het Comenius College te Hilversum en wetenschappelijk medewerker didactiek van de wiskunde bij de Technische Universiteit Delft.

Levensloop

In de jaren '80 was hij als hoofddocent wiskunde en opleidingscoördinator exacte vakken verbonden aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle. In die periode publiceerde hij diverse artikelen over het leren en onderwijzen van wiskunde. In de jaren '90 werkte hij als organisatieadviseur en dienstdirecteur bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een onderwijs-psychologisch proefschrift over het differentiatiegedrag van wiskundedocenten.

Van 1998 tot 2002 was hij directeur van de dienst ICT en van 2003 tot 2006 instellingsdirecteur strategisch informatiebeleid (CIO) bij Windesheim. Van 2000 tot 2006 was hij voorzitter van COMIT, het Centraal Overleg van Managers IT in het HBO en van 2008 tot 2012 adviseur van het Bestuursplatform ICT en Bedrijfsvoering van SURFfoundation in Utrecht. Momenteel is hij lector ICT en Onderwijsinnovatie bij Windesheim. In zijn vrije tijd publiceert hij regelmatig over het joodse karakter van de Bijbel.

Lectorale rede

Op 10 oktober 2008 hield Peter van 't Riet zijn lectorale rede in het auditorium van Windesheim. Deze rede had als titel: ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie en werd in verkorte vorm uitgesproken. In de publicatielijst hieronder is deze rede te downloaden.
 

Publacties

Onderzoeksrapport De LICTO-schaal voor ICT-gebruik van docenten - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2012
Inge Strijker en Peter van 't Riet deden onderzoek naar de ontwikkeling van een meetschaal voor het actuele ICT-gebruik van docenten. Zij ontwikkelden daarvoor de LICTO-schaal die een totaal beeld geeft van het ICT-gebruik van docenten, maar ook...

Onderzoeksverslag Docentvrij Roosteren PABO Afstandsleren Zwolle - Peter van 't Riet - 2012
Bij de PABO van Windesheim heeft Peter van 't Riet in 2011-2012 een mini-experiment begeleid met een alternatieve vorm van planning en roostering. Het betrof de roostering voor de contactdagen van de afstandsopleiding.

Opzet en uitvoering van onderzoek - Peter van 't Riet, Inge Strijker & Wim Trooster - 2011
Inleiding tot het doen van onderzoek met voorbeelden uit het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. - In begin 2008 startte het onderzoek binnen het lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie. Niet alle onderzoekers waren aanvankelijk even onderzoeksvaardig. Om het nadenken over onderzoek te stimuleren zijn we begonnen met een inleidend artikel over het...

Standaardisering voor flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs - Peter van 't Riet en Peter den Boer - 2011
Deze brochure behandelt de mogelijkheden van standaardisering van het onderwijs ten behoeve van flexibilisering in het MBO. Eerst wordt ingegaan op redenen om te flexibiliserende. Vervolgens op mogelijke standaarden voor de programmering en...

HBO heeft nieuwe elite van docenten nodig - Peter van 't Riet - 2011
Column in de HSKWIN van 24 november 2011 - Nadat in de CMR van Windesheim een discussie is losgebarsten of de onderzoekstaak van het HBO niet zal leiden tot een nieuwe elite onder de docenten en de CMR daar zijn zorgen over had uitgesproken, heeft de HSKWin (Hogeschoolkrant van Windesheim)...

Beleidsinstrumenten voor ICT en onderwijs - Peter van 't Riet - 2011
Het onderwijs verandert in snel tempo onder invloed van ICT. De mogelijkheden die ICT voor het onderwijs biedt zijn echter zo talrijk, dat scholen, opleidingen, faculteiten en instellingen beleidskeuzes zullen moeten maken. Welke...

Hoe ICT het CGO kan ondersteunen - Gert-Jan Los en Peter van 't Riet - 2011
Artikel gepubliceerd op de website www.licto.nl (oktober 2011) - Competentiegericht onderwijs (CGO) is al geruime tijd een bekend verschijnsel in het hoger beroepsonderwijs. Veel HBO-instellingen willen het proces naar competentiegericht onderwijs in goede banen leiden, maar de mogelijkheden komen niet altijd...

Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd onderwijs - Peter van 't Riet - 2011
Artikel in: Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs en Management, 2011 nr. 3, p. 46-50 - Sinds de jaren ’90 zijn allerlei nieuwe onderwijsconcepten het hoger onderwijs binnengedrongen. Een daarvan is ‘vraaggestuurd onderwijs’. Dit artikel behandelt de onderwijslogistieke problemen die daaraan verbonden zijn. Betoogd...

Durf te experimenteren - Peter van 't Riet - 2011
Interview met SURFspace - SURFspace (www.surfspace.nl) is dé interactieve portal voor én door ICT&Onderwijs professionals. Voor actuele informatie en de laatste ICT-trends op het gebied van hoger onderwijsinnovatie en onderzoek ben je hier op de goede...

* Business intelligence in het hoger onderwijs - Hans Selles & Peter van 't Riet - 2011
Artikel in: Onderwijs Innovatie, Open Universiteit, Jaargang 13, nummer 1, maart 2011 - Grote organisaties worden steeds afhankelijker van hun informatiehuishouding, zowel voor de bedrijfsprocessen als voor hun strategische beslissingen. Dat geldt ook voor instellingen in het hoger onderwijs. Hans Selles en Peter van 't Riet schreven...

Digibordperikelen - Peter van 't Riet - 2010
Column bij Nieuwsbrief LICTO nr. 35 - Ik heb een begeleidingsgesprek met enkele studenten voor het onderzoeksgedeelte van hun masterthesis voor onze masteropleiding Leren en Innoveren. In de hoek van het lokaal waar we ingeroosterd zijn, bevindt zich een digibord met aan het plafond...

Stevige regie vereist - Rolf Bruins en Peter van 't Riet - 2010
Artikel in: Hoger Onderwijs Management december 2010, p. 22-24 - ICT zou binnen instellingen voor hoger onderwijs in Nederland een strategische succesfactor moeten zijn. Dit vraagt wel om centrale IT-regie, ook wel "IT Governance" genoemd. Deze regie ontbreekt echter binnen veel hogescholen. Hierdoor...

Hoger onderwijs ontbeert ICT-regisseur - Rolf Bruins & Peter van 't Riet - 2010
IT-governance aan Nederlandse hogescholen komt langzaam op gang - Rolf Bruins en Peter van ’t Riet publiceerden in de Automatisering Gids van 25 juni 2010 een artikel over de IT-governance in het Nederlandse hoger onderwijs onder bovenstaande titel. Het artikel is gebaseerd op het onderzoek naar...

Onderzoeksrapport Knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen van de hogescholen - Peter van 't Riet - 2009
Gezien vanuit het perspectief van senior-verantwoordelijken voor de roostering en het informatiemanagement - In het voorjaar van 2009 deed Peter van 't Riet een onderzoek bij acht hogescholen naar knelpunten in de plannings- en roosteringsprocessen. Een samenvatting van het eindrapport en het eindrapport vind je hieronder.

Business intelligence in het (hoger) onderwijs - Peter van 't Riet - 2009
Column bij Nieuwsbrief LICTO nr. 24 - Op 10 en 11 september bezocht ik de tweedaagse COMIT/KAAIWO-conferentie in Groningen. De eerste dag stond in het teken van business intelligence in het hoger onderwijs. Business intelligence (BI) gaat een stap verder dan managementinformatie (MI)....

* Ketenintegratie in het onderwijs - Inge Strijker en Peter van 't Riet - 2009
Artikel in Onderwijs Innovatie, juni 2009 - In najaar 2008 en voorjaar 2009 deed Inge Strijker met begeleiding van Peter van 't Riet inventariserend onderzoek naar landelijke initiatieven op het gebied van ketenintegratie in het onderwijs waarin ICT een belangrijke rol speelde.

Europese ontwikkelingen rond de elektronische leeromgeving - Peter van 't Riet - 2009
Reflectie op een track van de Online Educa Berlin Conferentie 2008 - Van 3 t/m 5 december 2008 vond de jaarlijkse Conferentie Online Educa Berlin plaats. Peter van 't Riet bezocht deze conferentie en volgde zoveel mogelijk presentatie in de track Managing and Organising E-Learning Systems. Over de door hem...

* Bonje door Bologna? - Frank Boterenbrood en Peter van ít Riet - 2008
Consequenties voor de ontwikkeling van proces- en informatiearchitectuur - In december 2008 publiceerden Frank Boterenbrood en Peter van 't Riet dit artikel in Th&ma, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, Jaargang 15, nummer 5, pagina 40 t/m 47. Een samenvatting van dit artikel luidt als volgt.

Het einde van de standaardtaal : Een uitdagend boek - Peter van 't Riet - 2008
Boekbespreking - Omdat ik geïnteresseerd ben in het verschijnsel standaardisatie in het algemeen en binnen het onderwijs in het bijzonder viel mijn oog enige tijd geleden op het boek “Het einde van de standaardtaal : Een wisseling van Europese...

Kenniscentra beter af in Graduate Schools - Peter van 't Riet - 2008
Column in de Hogeschoolkrant van Windesheim (15 oktober 2008) en bij LICTO-Nieuwsbrief 17 (18 november 2008). - Kenniscentra moeten geen onderdeel worden van de huidige Schools, vindt Peter van ’t Riet. De lector pleit voor de oprichting van aparte Graduate Schools, waarin lectoraten, onderzoekers en masteropleidingen samenwerken.

ICT-bewustzijn als succesfactor in onderwijsinnovatie - Peter van 't Riet - 2008
Lectorale rede - Samenvatting In zijn lectorale rede over ICT-bewustzijn en onderwijsinnovatie behandelt Peter van 't Riet de relatie tussen ICT en onderwijs vanuit innovatieperspectief. Na enkele beschouwingen over innovatie, ICT, onderwijs en ICT, en...