Virtual Reality

Het lectoraat heeft in de lectoraatsperiode ervaring opgedaan met het werken met virtuele werelden in het onderwijs. Vanaf 2012 is Wim Trooster op dit spoor doorgegaan in zijn functie van onderwijsadviseur bij Windesheim. Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten in de periode 2008 tot 2011.

Onderzoek
Wim Trooster heeft in 2009-2010 een onderzoek gedaan naar het gebruik van de virtuele wereld Second Life (SL) in het onderwijs. Hij heeft bij een aantal Second Life initiatieven in MBO, HBO, en WO (in Nederland en daarbuiten) onderzocht of er didactische en organisatorische meerwaarde gevonden werd. Voor het onderzoeksverslag: klik hier. In 2011 deed Wim een tweede onderzoek naar de didactische meerwaarde van de inzet van een Triviantspel in Second Life (zie hieronder) in de afstandsopleiding Nederlands van de lerarenopleiding van Windesheim. Ook hiervan verscheen een onderzoeksverslag.

Masterclass Second Life
Tweemaal is de in het onderzoek opgedane kennis en ervaring in een masterclass gedeeld met docenten en onderwijsontwikkelaars binnen en buiten Windesheim. In 3 bijeenkomsten (totaal 4 dagdelen, met intervallen van 3 weken) werd een oriëntatie op dit onderwerp gegeven om docenten te helpen bepalen welke virtuele wereld ingezet zou kunnen worden voor hun onderwijs. 

Eiland in Second Life
Voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden en voor de masterclass is een eiland in SL ingericht. Stagiaires van de afdeling Multimedia Design (Opleiding Gamedesign) van het Alfa College in Groningen en van het Instituut voor Communicatie & Media van de Hanzehogeschool in Groningen hebben vanaf september 2009 het eiland ingericht. Er zijn niet alleen gebouwen gemaakt maar vooral ook voorzieningen (b.v. voor multimediagebruik), zodat er onderwijs op het eiland kon plaatsvinden. Ook is er een plek ingeruimd voor docenten die SL wilden gaan gebruiken in hun onderwijs. Het lectoraat heeft deze docenten ondersteund bij het didactisch gebruik van SL. Een indruk van dit eiland in Second Life is te krijgen door het downloaden van de Demo-film.

Virtueel Triviant spel
Op het Second Life eiland kun je ook virtueel Trivial Pursuit spelen met theorievragen uit je opleiding. Voor een impressie van dit leermiddel in Second Life kun je de promofilm bekijken.

Augmented reality
Bij de ontwikkeling van augmented reality toepassingen in het onderwijs werd ondersteuning en projectmanagement geleverd. 

Serious Games
Ondersteuning werd eveneens geboden aan andere lectoraten die serious games ontwikkelden om in hun kennisdomein te gebruiken.

Een interview met Wim Trooster is hieronder te downloaden. Ook vind je hieronder een verslag van zijn bezoek aan het E-learn Congres te Vancouver (Canada) in oktober 2009, waar hij veel sessies over het gebruik van virtuele werelden in het onderwijs bezocht.


Het gebruik van Virtuele Werelden in het Onderwijs - Stand van zaken & Trends. Verslag van een congresbezoek oktober 2009. Dr. W.J. (Wim) Trooster. Lectoraat ICT en Onderwijsinnovatie, Hogeschool Windesheim, Zwolle 2010.

Onderwijs met Virtuele Werelden - Interview met Wim Trooster in SURF Magazine 2011 nr. 2.